Lādēni, SIA

 

Lādēni, SIA
Juridiskā adrese: K.Ukstiņa iela 25-2, Liepāja, LV-3411
Faktiskā adrese: K.Ukstiņa iela 25-2, Liepāja, LV-3411
Reģ. nr.: 42103044622
PVN reģ. nr.: LV42103044622
Tālrunis: 26646631
E-pasts: info@ladeni.lv
Mājas lapa: www.ladeni.lv

Banka: a/s Swedbank, bankas kods: HABALV22
Konta numurs: LV37HABA0551019791231

Banka: a/s SEB Banka, bankas kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV64UNLA0050018919937

 

   
Valdes priekšsēdētājs
Dairis Šternbergs: 28811779
Biroja tālrunis: 26646631
 
Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas izbūve
Tālrunis: 25664498
e-pasts: santehnika@ladeni.lv
 
Saules bateriju uzstādīšana
Tālrunis: 28811779
 
Būvniecības darbi
Tālrunis: 26599901
e-pasts: buvnieciba@ladeni.lv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT Līderis

Izstrādātājs © 2010 IT Līderis